Ubezpieczenia.


  Posiadamy bardzo bogatą ofertę ubezpieczeń majątkowych,
  komunikacyjnych i osobowych, obejmującą między innymi:
  - Ubezpieczenia majątkowe: domów i mieszkań, domów w budowie, domów letniskowych, jachtów
  - Ubezpieczenia komunikacyjne: AC, OC, NNW komunikacyjne, Zielona Karta, Assistance
  - Ubezpieczenia osobowe: w podróży, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, OC w życiu prywatnym,
  Ochrona Prawna, od wypadków związanych z uprawianiem sportu.

  Dzięki pakietom przygotowanym przez Ubezpieczyciela, kompleksowe ubezpieczenie majątku jest znacznie tańsze
  niż ubezpieczanie poszczególnych jego składników w różnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych.