Plany restrukturyzacyjne.

  e.finanse
  Rozwój każdej firmy, podobnie jak i gospodarki, napotyka na efekty związane z cyklem gospodarczym, lub też po prostu czasem na drodze do rozwoju firmy stają bariery trudne do pokonania. W naszej rzeczywistości są to przeważnie bariery finansowe w postaci:
  - braku odpowiedniej wartości kredytów,
  - braku możliwości uzyskania dodatkowego finansowania,
  - braku płynności finansowej umożliwiającej terminową spłatę zobowiązań do banków.

  Z reguły przedsiębiorca szuka w takiej sytuacji kolejnego kredytu, przyjmując jako aksjomat, iż jest to najlepszy kierunek rozwiązania jego problemów. W praktyce jest jednak inaczej. Bariera finansowa, o którą się potykamy jest nie przyczyną, ale skutkiem wielu przyczyn, które doprowadzają nas do ślepego zaułka. Nasza Firma specjalizuje się w analizie sytuacji finansowej i handlowej firm w segmencie MSP. Pozwala nam na to wiedza i doświadczenie wielu lat aktywności w tej dziedzinie. Wynikiem tejże analizy jest audyt biznesowy, który definiuje wszelkie mankamenty firmy w obszarze handlowym i finansowym, sugerując wprowadzenie odpowiednich zmian. Definiujemy te zmiany. W ramach audytu, sugerowane są wszelkie zmiany eliminujące przyczyny powstania barier w rozwoju firmy. Końcową postacią tej pracy bywa program restrukturyzacyjny firmy obejmujący:
  - obszar handlowy,
  - obszar finansowy wraz z propozycjami zmiany w obszarach finansowania.
  Program ten po uzgodnieniu z przedsiębiorcą wdrażamy.