Kredyty inwestycyjne, pożyczki.

  e.finanse
  Kredyty inwestycyjne udzielane są z reguły na okresy od kilku do 25-ciu lat i służą sfinansowaniu konkretnych zamierzeń inwestycyjnych.
  Procedura uzyskania takiego kredytu jest bardziej skomplikowana i długotrwała niż wypadku innych kredytów, gdyż wymaga skompletowania wielu dokumentów i często opracowania biznesplanu wraz z prognozami finansowymi.

  Wśród celów, na jaki można uzyskać kredyt inwestycyjny należy wymienić w szczególności:
  - zakup środków trwałych, takich jak maszyny, urządzenia, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem,
  - zakup środków transportu,
  - inwestycje w nieruchomości, zakup ziemi, zabudowań oraz materiałów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych,
  - modernizację i restrukturyzację istniejącego majątku produkcyjnego
  - spłatę innego kredytu inwestycyjnego.

  W naszej ofercie znajdują się kredyty różnych banków, dzięki czemu możemy dopasować konkretny produkt do sytuacji klienta, jego możliwości finansowych (posiadanych środków tzw. wkładu własnego), sytuacji prawnej, przy uwzględnieniu posiadanego już zaangażowania kredytowego.

  Przygotowujemy biznes plan, który jest podstawą późniejszego przyznania kredytu. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pisaniu biznes planów do poszczególnych banków. Pozwala to na dopasowanie zawartości biznes planu pod konkretne wymagania danego banku. Oferujemy naszą wiedzę i doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji wielu projektów inwestycyjnych oraz pracy w finansach aby zaoszczędzić Państwa czas.

  Podstawowe warunki kredytu
  - okres kredytowania do 20 lat,
  - oprocentowanie od 3 % rocznie (oparte na bazie WIBOR),
  - kwoty od. 0,1 do 25 mln PLN.