Kredyty gotówkowe.

  Warunki kredytu gotówkowego:
  - szybko dostępna gotówka na dowolny cel,
  - atrakcyjne oprocentowanie zależne od wysokości kredytu oraz terminu spłaty,
  - okres do 120 miesięcy,
  - akceptujemy różne źródła dochodów: umowę o pracę, zlecenie, o dzieło, emeryturę, rentę,
  działalność gospodarczą i inne - bez zabezpieczeń i poręczycieli
  - decyzja i ewentualna wypłata kredytu w ciągu 24 godz.
  - brak opłat wstępnych.

  Niezbędne dokumenty:
  - zatrudnieni na podstawie umowy o pracę: aktualne zaświadczenie o okresie zatrudnienia
  i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto za ostatnie 3 miesiące,
  - emeryci: ostatni odcinek emerytury lub kserokopia ostatniej waloryzacji lub kserokopia ostatniej decyzji o przyznaniu świadczenia,
  - renciści: decyzja o przyznaniu świadczenia oraz ostatni odcinek renty lub kserokopia ostatniej waloryzacji,
  - prowadzący gospodarstwo rolne: zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania gospodarstwa
  lub kserokopia nakazu płatniczego oraz kserokopia ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS
  lub kserokopia ostatniego dowodu opłacenia podatku rolnego,
  - prowadzący działalność gospodarczą: zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami
  oraz zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami oraz zaświadczenie z US o uzyskanym dochodzie/przychodzie
  w okresie ostatnich 6 miesięcy,
  - inne źródła dochodu: według indywidualnych ustaleń.